Naujas projektas

Naujų technologinių ekoinovacijų diegimas uždarojoje akcinėje bendrovėje „PANEVĖŽIO KETUS“

Projekto tikslas – siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, uždarojoje akcinėje bendrovėje „PANEVĖŽIO KETUS“ įdiegti technologines ekoinovacijas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama įsigyti elektros energija kaitinamą indukcinę ketaus lydymo krosnį (1 kompl.).

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas:

Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO KETUS“